Line 8

BCIAHuilongguan

Line Future technology city[RMB 30] -- Baifang[RMB 30] -- Tiantong Xiyuan Zone 1(North Gate)[RMB 30] -- Huilongguan East Street(Juzhen Community)[RMB 30] -- Huilongguan West Street(Longhuayuan)[RMB 30] -- Huilongguan(Longze)[RMB 30]

Time 7:30~22:30 Every 30 minutes. Buses depart when fully seated.

 

HuilongguanBCIA

Line Huilongguan(Longze)[RMB 30] -- Huilongguan West Street(Longhuayuan)[RMB 30] -- Huilongguan East Street(Juzhen Community)[RMB 30] -- Tiantong Xiyuan Zone 1(North Gate)[RMB 30] -- Baifang[RMB 30]---- Future technology city[RMB 30] -- T1 -- T3

Time 5:30-20:30 Every 30 minutes. Buses depart when fully seated.