Line 5

A. From BCIA T3 to Zhaoquanying

BCIA T3 – Liujing Crossing – BCIA Business District – Wazi Village – Touerying - Sansiying – Wujiaying – Automotive Headquarters – Hyundai Garden – Meigouying – Yixin Garden –Traditional Chinese Medicine Hospital – Hospital of Shunyi District – Shuangxing Residential Community – Village Horseracing Course – Mapo Garden – Xifengle – Niulanshan Residential Community – Niulanshan Crossing – Fumilu Crossing – Fan’gezhuang – Chen’gezhuang – Zhaoquanying – Beilangzhong – Airport Zone C – Xijiangzhouying Village

Operation Time: Night bus departs from BCIA T3 at 21:00, 21:30 and 22:00.

B. From Xijiangzhouying Village of Shunyi District to BCIA T3

Xijiangzhouying Village – Airport Zone C – Beilangzhong – Zhaoquanying – Chen’gezhuang – Fan’gezhuang – Fumilu Crossing – Niulanshan Crossing – Niulanshan Residential Community – Xifengle – Mapo Garden – Village Horseracing Course – Shuangxing Residential Community – Hospital of Shunyi District – Traditional Chinese Medicine Hospital – Yixin Garden – Meigouying – Hyundai Garden – Automotive Headquarters – Wujiaying – Sansiying - Touerying – Wazi Village – BCIA Business District – Liujing Crossing – BCIA T3

Operation Time: Early bus departs from Xijiangzhouying Village at 4:30, 4:45 and 5:00.