Line 6

A. From BCIA T2 to Beishicao, Shunyi

BCIA T2 – BGS Freight Station – Tianzhu Health Center – Tianzhu Garden – Bluesky Mansion – Hualikan Subway Station – Airport Zone B – Airport Hospital – Qinglan Town South – Ximagezhuang – Zhangxizhuang – Wanwanshu – Qianquhe – Yanjiaying – Gaoliying – Xishuiquan – Hezhuang – Houying – Xiaxishi – Xifangezhuang – Xifangezhuang East – Nanshicao – Beishicao – Beishicao East – Sishang – Lijiashishan West

Departure time: T2: 21:00, 21:30.

B. From Beishicao, Shunyi to BCIA T2

Lijiashishan West – Sishang – Beishicao East – Beishicao – Nanshicao – Xifangezhuang East – Xifangezhuang – Xiaxishi – Houying – Hezhuang – Xishuiquan – Gaoliying – Yanjiaying – Qianquhe – Wanwanshu – Zhangxizhuang – Ximagezhuang – Qinglan Town South – Airport Hospital – Airport Zone B – Hualikan Subway Station – Bluesky Mansion – Tianzhu Garden – Tianzhu Health Center – BGS Freight Station – BCIA T2

Departure time: Lijiashishan: 4:40, 5:00.